SmartInIT d.o.o. Novi Sad

Image Alignment 300x200

Opis

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u obuci kandidata u PanonIT-u, veliki broj polaznika, preko 90% se zaposlio nakon završenog kursa. Zbog sve većeg interesovanja za PanonIT interne kurseve, ukazala se potreba za osmišljavanjem novog programa koji bi omogućio svim zainteresovanim da se usavršavaju u IT oblasti, a rezultat toga su SmartInIT komercijalni kursevi.

Kvalitet kurseva se zasniva na kompetentnim predavačima sa višegodišnjim iskustvom. Struktura, koncepcija i način realizacije kurseva su usmereni na usvajanje kako teorijskih, tako i praktičnih znanja i veština primenljivih u praksi. Kroz simulaciju rada na projektu polaznici dobijaju realnu sliku celokupnog ciklusa razvoja softvera i upoznaju se sa modernim alatima i problemima iz prakse.

Na raspolaganju su sledeći kursevi:

- Osnove programiranja

- Napredno programiranje

- Web programiranje

- Testiranje softvera

- Android programiranje

Kontakt

Lokacija


Laze Nančića 7,
Novi Sad, 21000
08.00 h -16.00h 021422022 https://smartinit.net/