Zaštita na radu

Image Alignment 300x200

Vatrosprem - Protivpožarna i Vatrogasna oprema na jednom mestu

VATROSPREM lider u protivpožarnoj zaštiti u Srbiji. Vatrosprem AD objedinjuje sve segmente zaštite od požara. Protivpožarni aparati, vatrogasna oprema i servis. Ime sa tradicijom.


Image Alignment 300x200

B2MV - Agencija za bezbednost i zdravlje na radu

B2MV Agencija za poslovno savetovanje i BZR je licencirana agencija za pružanje usluga iz oblasti “Bezbednost i zdravlje na radu (BZR)”, ranije poznatije kao “zaštita na radu”. Polazeći od ...