B2MV - Agencija za bezbednost i zdravlje na radu

Image Alignment 300x200

Opis

B2MV Agencija za poslovno savetovanje i BZR je licencirana agencija za pružanje usluga iz oblasti “Bezbednost i zdravlje na radu (BZR)”, ranije poznatije kao “zaštita na radu”. Polazeći od potreba poslovanja većine privrednih subjekata, potrudili smo se da Vam u okviru naše stranice obezbedimo sve potrebne informacije o osnovnim procesima i dokumentima iz oblasti BZR, koje je svaki privrednik u obavezi da pripremi, na prvom mestu – Akt o proceni rizika.

Našu metodologiju zasnovali smo na vodećim metodima procene rizika, praktičnoj primeni Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i na evropskoj legislativi, posebno na smernicama utvrđenim Okvirnom direktivom 89/391/EEC. Dobro urađena dokumentacija štiti poslodavca od neprijatnih posledica mogućih nezgoda, a radnika informiše o njihovim pravima i obavezama, ukazuje na moguće rizike, i obučava ih za bezbedniji i zdraviji rad.

Dozvolite da Vas bliže upoznamo sa svim aspektima procesa procene rizika, kao i pravnim obavezama svakog privrednog subjekta sa stanovišta teorije, a naročito sa stanovišta prakse, pošto nije retkost da inspektori rada različito tumače zakon od slučaja do slučaja, tako da je pogodno znati unapred koje su uobičajene kritične tačke.

Sa deset godina iskustva na terenu, imamo odličnu saradnju sa Inspektoratom rada i drugim državnim organima, a naša dokumentacija je mnogokratno proveravana i dokazana u praksi. Pozovite nas za neobvezujuću, besplatnu konsultaciju i dobićete konkretnu informaciju o Vašem specifičnom slučaju.

Kontakt

Lokacija


Patrijarha Joanikija 18,
Beograd, 11000
08 - 20 064 073 9670 011 232 2202 http://b2mv.com